Praetor.

Prenovili smo celostno grafično podobo podjetja Praetor, ki se ukvarja s pravnim in poslovnim svetovanjem. Praetor je vodilna družba v Sloveniji na področju vodenja projektov, ki so povezani z javnimi naročili, javno-zasebnim partnerstvom in projekti, sofinanciranimi s strani Evropske skupnosti.

Podoba in logotip podjetja Praetor se ne odmikata ortodoksno od predhodne ter odražata naročnikovo namero po osvežitvi njunega videza, obenem pa ohranjata jasno povezanost in kontinuiteto z do sedaj uporabljanimi vizualijami. Most med podobama se najmočneje izraža skozi barvo in ležeče elemente logotipa, ki so hkrati nosilni motiv za personalizacijo elementov celostne podobe. Podoba je dinamična in sveža, predvsem pa prečiščena ter pregledna.

Razvoj logotipa je definirala prepoznavnost in sprejetost obstoječe podobe naročnika. Predhodni logotip je zaznamovala grška črka Π, za katero se je izkazalo, da nima neposredne povezave z imenom, ki sicer označuje javno funkcijo v (staro)rimskem svetu. Zaradi umanjkanja neposredne povezave med imenom in siceršnjo predmetnostjo, jo je bilo zato v novi podobi še lažje zaobiti in nadomestiti z dvema poševnicama. Z uporabo poševnin smo dosegli vizualno skladnost z obstoječim logotipom, obenem pa s podvojeno rabo poševnic aludiramo na dvoje vodilnih v podjetju, hkrati pa sta to temelja (nogi) uporabljanega grškega znaka. Poševnica je nagnjena v desno in tako pooseblja rast in logotip dela pozitiven.