Dermica.

Dermica je dermatološko-estetski center, ki ga odlikuje celostni pristop k odpravljanju s kožo povezanih težav. Na enem mestu se tako prepletajo specialistična medicinska znanja s področja dermatovenerologije in zadnja dognanja kozmetične stroke.

Navdih za končno podobo smo iskali v največjem človeškem organu – v koži. Želeli smo, da se njena zelo različna debelina, odrazi tudi v logotipu in črkovni vrsti. Ker primerne tipografije nismo našli, smo mestoma zelo debelo in drugje tanko obliko črk, kot prispodobo zdrave kože, oblikovali sami ter v znak vkomponirali dve piki za dve vodilni osebi in dejavnosti centra, hkrati pa narisali dvoje lepotnih znamenj.

Osnovi ikone sta specifična oblika kožne celice in tri plasti kože, ki združene ter prepletene spominjajo na dlani. Preplet simbolov odraža varnost, zavetje, toplino in skrb vodilnih za pacienta, ki je tako tudi v logotipu postavljen na osrednje mesto.

Izbrane barve so kožni odtenki. Nosilna korporativna barva je v odtenku prevladujočega tena značilnega za evropski prostor, z zamolklo modro barvo medicinsko dejavnost ločimo od področja estetike, za katerega smo izbrali pudrasto roza odtenek.