Participativni proračun Mestne občine Maribor.

V logotipu participativnega proračuna Mestne občine Maribor se zrcalijo številna dejstva, ki tovrsten proračun definirajo, znak nakazuje način odločanja in sprejemanja odločitev ter simbolizira sinergijo in soodvisnost učinkov tako sprejetih odločitev.

Participativni proračun se v Mariboru izvršuje v 4 skupnostih (4 krogi), hkrati pa so predlogi, ki z glasovanjem postanejo odločitve za porabo sredstev, izbrani vsaj v dveh nivojih (zunanji in notranji krog) preden zaživijo v lokalni skupnosti.  

Poleg tega je krog oblika, ki povezuje, propustnost idej in iskanje konsenza (filtriranje in preliminarni izbor proračunskih postavk) pa simbolno nakazujejo lijaki na zunanjem obodu kroga. V sredini je štirikraki lik, ki simbolno prikazuje učinke, ki se širijo od in okoli nosilca ideje ter način kako lahko posameznik vpliva na skupnost. Logotip nakazuje prepletenost vseh deležnikov, sodelovanje in pot, kjer se s prekrivanjem zamisli in konsenzualnim sprejemanjem odločitev dosega najboljša kakovost življenja v skupnosti.

Slogan participativnega proračuna je pripeval naročnik, z uporabo ročne pisave smo le še bolj poudarili lokalen značaj nagovora in narečno besedo približali končnemu uporabniku. Prečiščena geometrijska pisava poudari sodelovanje, hkrati pa mehanizmu doda strokovnost in serioznost.