Start.

Podoba je presek strokovnega pedagoškega dela (resnosti) in (igrivosti) zgodnjega otroškega obdobja. Hkrati je sinteza mehkega prehoda med različnimi institucionalnimi okolji in odgovor, kako otroku ponuditi resno, strokovno vsebino na prijazen, inovativen in njemu razumljiv način.

Uporabljene so žive barve, a vendarle v nekoliko bolj pastelni inačici, saj so prav ti odtenki nekakšen zaščitni znak zgodnjega otroškega obdobja. 

Resnemu napisu smo dodali živahne barve, te pa nadgradili s pikicami in tako oživili napis Start, mu dodali osebnost, predvsem pa ga približali otrokom. V središče smo postavili nasmejani »A« in ustvarili igro, temelječo na resnosti in do te mere drugačnosti, da se približa otroku in zruši zaznavno prepreko. V nasmejani črki lahko prepoznamo nasmejan otroški obraz, oči in nosek, lahko je navihan kratkohlačnik ali simpatičen odrasel. Logotip odlično deluje v  mednarodnem prostoru različnih Evropskih kultur, kjer izvajajo omenjeni pedagoški projekt.

Podobo uporablja devet organizacij iz Italije, Belgije, Velike Britanije ter Slovenije, znotraj katerih raziskovalci, strokovni delavci, starši in otroci oblikujejo inovativne pristope, metode ter orodja za mehčanje prehodov med različnimi učnimi okolji.