AKSL arhitekti.

Prenova podobe AKSL arhitekti je združitev uveljavljenega in odlično zasnovanega imena biroja ter spogledovanje s kreativnim nabojem igrivih barv ter form. Upoštevaje, da lahko vsako zgodbo zapišemo, najmanjša enota vsakega besedila pa je poved, ki se zaključi s končnim ločilom, je uspešna zgodba AKSL arhitekti dobila piko in še bolj poudarila povezanost ključnih deležnikov biroja.

Črno belo podobo zaznamuje decentna raba roza in rumeno zelene barvne kombinacije, ki najbolj zaživi v obliki vizitk. Barvi nista izbrani naključno. Za razumevanje izbora je potrebno upoštevati siceršnjo prepletenost kariere in zasebnega življenja, ki ne rezultira le v uspešnem risanju domovanj za druge, temveč se odraža tudi v najdenem pomenljivem detajlu s fotografije njunega doma. Podatki na vizitkah se izpišejo v obliki hiške, s tipskimi barvami pa zapisujemo piko in strešici v imenih. V germanskem govornem prostoru, kjer se arhitekturni biro uveljavlja, strešic ne zapisujejo in so le-te dekorativni element, v slovenskem jeziku pa opravijo svojo ključno razlikovalno nalogo.

Nova podoba AKSL arhitekti je zaživela na vizitkah, dopisnem papirju, žigu in v podpisu za elektronsko pošto ter na spletu.