siBIM.

S strokovno konferenco združenja siBIM, smo dokončno vstopili na področje prirejanja hibridnih digitalnih konferenc, ki jih za lažjo predstavo najraje poimenujemo mini televizija. Po spomladanski skrbi za Podim, s tisoč in več sodelujočimi, smo izkušnjo uspešno preselili v sejno sobo in s tem kompleksno ter obsežno organizacijo prilagodili potrebam strokovnega dogodka s približno 200 udeleženci.  

Dobro poznavanje vseh segmentov in procesov televizijskega dela nam je bilo v ključno pomoč, da smo lahko prevzeli redaktorsko in scenaristično plat izvedbe konference, naročnika povsem razbremenili skrbi za obveščanje udeležencev, zbiranje, snemanje in urejanje predvajanih vsebin.

S tehničnim partnerjem Soundbiro smo v skupen program povezali več kot 15 sogovornikov in predavateljev ter iz osrednjega studia s povezovalcem, podelili dve častni članstvi nekoč prvima promotorjema tehnologije prihodnjih generacij arhitektov, načrtovalcev in nadzornikov gradenj.