Repvbblica.

Repvbblica je nastala leta 2016, po navodilu, da moramo najti ime restavracije, ki v trenutku priprave natečaja še ni imela vsebine in tipične ponudbe, a se je le-ta nagibala k italijanski kuhi. Naročnik v imenu ni želel uporabe italijanskih osebnih imen ali predlogov.

Našli smo mednarodno močno ime, unikum v slovenskem in širšem prostoru, ki zaradi avtentičnega zapisa ter navidezne nepravilnosti najprej vzbudi dodatno pozornost, a ga kljub temu vsak zna prebrati. Posebno pozornost smo namenili zgodovinskemu razvoj zapisovanja glasu »u«, ki ga ohranja Republika Italija v grbu, v starih napisih za ulice in na spomenikih še danes.

Zaradi neposredne bližine in naslova (Poštna ulica, Maribor) ter z namenom mehčanja napisa, smo dodali razpredelnico, ki po videzu spominja na standardiziran razdelek na poštnih pošiljkah, kontrolni listič, razpredelnico s podatki o hranilnih vrednostih… 

Poleg uporabe ključnika  smo želeli aktivacijo na družbenih omrežjih spodbuditi s »foodporn-om« in z njim sporočiti, da smo moderni, proaktivni, avantgardni … predvsem pa, da delamo okusno, lepo ter fotogenično hrano, da smo dojemljivi za trende.

S pojasnjevalnim stavkom, »handcrafted pizzas and other stories« smo poudarili domačnost, ročno izdelavo pizz z zvenečim terminom (Crafted) za manufakturno izdelavo, ob tem pa rešimo izziv opredmetenja ostale ponudbe, ki sodi v našo kulinarično zgodbo. Beseda »stories« pa je tudi tudi termin s platforme Instagram, za specifično objavljanje fotografij in posnetkov. Uporabljamo angleški jezik, ker želimo z njim spodbuditi objavljanje prispevkov lokala na družabnih omrežjih.

Poštna je zapisana pogovorno, slovensko, in služi natančni lokalizaciji REPVBBLICE ter ustvarja občutek domačnosti in kljubovalnosti (uradnim poimenovanjem).

C.O.S.: Chief of staff oziroma Chief of state je uradna kratica ameriške administracije oziroma v uporabi v angleško govorečih državah in označuje vodjo kabineta, vodjo osebja oziroma voditelja republike. Podpis je lastoročni lastnikov. Z njim dobi poimenovanje dodatno težo, lastnik se izpostavi in pridoda potrebno kredibilnost.

Črke so nekoliko poškodovane, slabše odtisnjene, ker tako vzbudimo vtis, da gre za odtis žiga.